Czy roboty mogą myśleć? Czy mogą się rozmnażać? Czy sztuczna inteligencja przemówi do nas w naszym języku? A jak tak to kiedy to nastąpi?

Dziedziny sztucznej inteligencji czerpią natchnienie przede wszystkim z obserwacji przyrody i nas samych. Sieci neuronowe są matematycznym odwzorowaniem tego co w dużej mierze dzieje się w naszym mózgu. Algorytmy ewolucyjne zaczerpnięte zostały z ewolucji jaka miała miejsce z powstawaniem każdej nowej istoty. I chociaż moim zdaniem, komputery nigdy nie zyskają świadomości, to ich zdolność do nauki nowych rzeczy będzie tak duża, że zaczną one już za niedługi czas komponować muzykę czy pisać wiersze.

Zainspirowany możliwościami jakie kryją metody sztucznej inteligencji, postanowiłem wykorzystać je do stworzenia robota mobilnego, który sam na drodze ewolucji nauczyłby się poruszać po labiryncie, mając za wskazówki obrazki zawieszone na jego ścianach. Jego “mózg” składać się będzie z kilkuset neuronów. O architekturze zależnej od genów otrzymanych otrzymanych w poprzednim pokoleniu

Zapraszam do przyszłości, tajemniczej, niebezpiecznej ale pełnej możliwości.