Program sterujący w Qt4

Okno programu

Program stanowi jakby pomost pomiędzy sterowaniem wygenerowanym przez Matlaba a samym robotem. Obsługuje on Bluetooth, kamerę za pomocą biblioteki OpenCV, wylicza aktualne współrzędne robota i zapisuje przebiegi w odpowiednich plikach. Program napisałem w darmowym środowisku Qt4 (język C++).

Rozpoznawanie obrazu