Tor przeszkód

Tor przeszkód

Najprzyjemniejsza część mojej pracy. Układam przeszkody, znaki na podłodze i odpalam program. Działa :). Poniżej zamieszczam część filmików, zarówno z kamery na pokładzie robota jak i to co udało mi się uchwycić na aparacie.


Robot w akcji, filmowane aparatem


Robot w akcji, film z platformy robota

Podczas jazdy robot zapisywał np. współrzędne, dane z czujników. Znacznie ułatwię to wychwycenie błędów i ich korekcję. Poniżej widzimy trasę jaką odbył robot i dane z czujników pomiarowych

Wykres wpółrzędnych X, Y

Wykres danych z czujników robota